Witamy na oficjalnej stronie Funduszu Pożyczkowego Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej (OPEN)

Fundusz Pożyczkowy Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej (OPEN) to kolejny z instrumentów inżynierii finansowej uruchomiony przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach w ramach Ośrodka Rozwoju Instrumentów Finansowych.

Fundusz Pożyczkowy OPEN udziela wsparcia osobom dorosłym zainteresowanym podnoszeniem swoich kompetencji i kwalifikacji w ramach różnych form kształcenia dostępnych zarówno na terenie Polski, jak i całej Unii Europejskiej.

W szczególności pożyczki przeznaczone są na finansowanie szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów trwających nie dłużej niż 24 miesiące i związanych z nabywaniem uprawnień i certyfikatów (z wyłączeniem studiów I, II i III stopnia).

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do skorzystania ze wsparcia finansowego

Dorota Ilona Niewińska
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Instrumentów Finansowych