Kontakt

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych

Obsługa pożyczkobiorcy:

kom. 790 420 297

e-mail: biuro1orif@frp.pl